Afdrukken

Eerste kranen op inpandige nieuwe kraantest-fundatie

De eerste 2 kranen zijn opgebouwd en getest op de nieuwe inpandige kraantest fundatie.
Voordelen zijn dat we naast buiten nu ook binnen kranen op kunnen bouwen en testen met behulp
van eigen bovenloop kranen en geen nadeel meer hebben van weersinvloeden.